The Darkened Land - The Light of the Black Candle

 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.

 

History Ailin and the Sidhe 1 - The Flight Spaceship Attila - Generation 1 - Point of Origin Darkened Land - The Light of the Black Candle
  Dryade Spaceship Attila - Generation 6 - Legion  
  Marah  Foothold of Tethys  

 

The Darkened land - The Light of the Black Candle

Magisch fantasy, gebaseerd op het realisme van menselijke psychologie

Een algemene, maar redelijk succesvolle dief Rimmer komt 'per ongeluk' in bezit van een zeldzaam en magisch voorwerp, de Zwarte Kaars. Een van de verhalen die rond gaan over een magische zwarte kaars is dat deze doden weer tot leven kan wekken. Meerdere groepen jagen al tijden in oorlog met elkaar voor bezit ervan en Rimmer vind zichzelf plotseling en zonder het zelf te willen in het midden ervan.
Het geloof heerst dat elk magisch voorwerp een bewustzijn heeft, maar als tijdens een opdracht tot inbraak de kaars plotseling verdwenen blijkt, gelooft Rimmer er niets meer van.

Het probleem blijft dat niemand lijkt te willen geloven dat hij de kaars kwijt is word de jacht op Rimmer geopend.  Zijn achtervolgens lijken bereid hem te doden om te leren waarom de kaars deze onbelangrijke dief koos als drager.
Rimmer begrijpt dat om te overleven hij de kaars terug moet vinden om deze (hopelijk) openlijk te verkopen aan de hoogste bieder om zo van de klopjacht af te zijn. Hierin word hij achtervolgd door een vreemde man die claimt  een ridder uit de Oude Orde te zijn die eeuwen geleden uitstierf bij de val van het land, om het land in oude glorie te herstellen, maar haar heeft hij Rimmers hulp voor nodig.

Opmerkingen van de schrijver:

Darkened land is een andere uitgang van het orginele verhaal CloudCastle. Daarin word verteld over een verloren cultuur, overblijfselen die de de jonge vrouw Sue word getoond door de Heer der Wolken.
Pas veel later ben ik deze verloren coluur gaan bekijken als een op zichzelf staand concept en welke mensen daarin zouden leven. Daarin stuitte ik als eerste op de opportunist en overlever die zichzelf een leven bijeen schraapt en steelt. Maar wat als deze man de controle over dit leven verloor?

 


concept cover

The Darkened land - The Light of the Black Candle

Magickal fantasy, based on reality on the psychology of mankind

A generic, but reasonably succesful thief Rimmer 'by accident' comes into posession of a magickal artifact, the Black Candle. One of the stories around this candle is that it can bring the dead to life again. Several groups have been hunting for a long time in war with each other to posess it and suddenly Rimmer finds himself unwillingly in the middle of it.
It is believed that each magickal item has a consience and chooses the one to carry it, but when one night while on a mission the candle disappears from it's hiding place, Rimmer disbelieves any of it to be true.

The problem remains that no one is willing to believe the candle is missing and the hunt for Rimmer is opened. His persuers seem to be willing to kill him to learn why the candle choose this unimportant thief as it's carrier.
Rimmer understands that to survive he must regain the candle and )hopefully) sell it to the highest bidder to get rid of the hunt.
In this is he chased by a strange man who claims to be a knight from the Old Order, which died out ages ago when the land fell into ruins, claiming he wants to restore the land to the glories of old, but he needs Rimmers help to pull it off.
 

Note from the writer:

Darkened Land is a different angle from the original story of Cloud Castle. In it it is told about a lost culture, remains the young woman named Sue is shown by the Lord of the Clouds.
Only later I have started to examine this lost culture as a stand-alone concept and how people would live in it. From there I met an opportunistic and self-serving surviver, scarping and stealing a life for himself. But what would happen if this man would loose control oer his own life?