Spaceship Attila - Generation 6 - Legion

 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.

 

History Ailin and the Sidhe 1 - The Flight Spaceship Attila - Generation 1 - Point of Origin Darkened Land - The Light of the Black Candle
  Dryade Spaceship Attila - Generation 6 - Legion  
  Marah    

 

Spaceship Attila - Generation 6 - Legion

Science fiction, gebaseerd op huidige technologisch verloop, 120 jaar na lancering.

De bevolking van de Attila in de 6e generatie, met als hoofdpersoon een van de schips leraressen en een groep van haar leerlingen.

Nog maar enkelen zijn geinteresseerd in de gearchiveerde beelden van de Oude Aarde en het leven aan boord van het schip heeft een totaal eigen weg gevonden.
Door lange afwezigheid van enige samenleving van buiten het schip is de mentaliteit veranderd naar inzicht alsof zij de enigste overlevenden zijn van het mensenras. Het verleden word geeerd als een soort godsdienst, maar oude normen en waarden vervagen aangezien overleven aan boord en welzijn van het schip voor alles gaat.

In dezelfde tijd breekt er een ziekte uit onder bevolking, die langzaam aan dodelijk word. Medisch personeel en geneitici buigen zich over dit vraagstuk, maar hoe ver zijn ze bereid te gaan voor de oplossing?

Opmerkingen van de schrijver:

De interesse-vraag achter dit boek ligt in hoe ver mensen kunnen veranderen en toch mens blijven in een geheel gecultiveerde en geplande toekomst. Welke cultuurverschillen zouden er plaatsvinden als dieren wezens van verhalen zijn en bloemen en bomen enkel voor een kleine elitegroep zijn die in de voedseltuinen mag komen?


concept cover

Spaceship Attila - Generation 6 - Legion

Science fiction, based on current technological advances, 120 years after launch.

The people of the Attila are in their 6th generation, with as main characters one of the ships teachers and a group of her pupils.

Few are still interested in the archived images of Old Earth and life on the ship has taken on a way of it's own.
Because of long term seclution from outside the ship, mentality has changed to a feeling that they are the last survivers of the human race. The past is honored like some sort of religeon, but the old values are disappearing because of general living, in which the welfare of the ship takes presidence above all.

Around the same time a disease takes hold of the populous, which slowly begins to become deadly. medical personell and genetic engeneers work on the problem, but how far are they willing to go for a solution?

Note from the author:

The interest-question behind this book lies in how far humans can change and still remain human in a completely cultivated and planned future. Which cultural differences will occur when animals are only things of stories and flowers and trees are only for an exclusive part of the crew who are allowed in the food-gardens?