Martin's Artwork

 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • : Function ereg() is deprecated in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/file.inc on line 646.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.
 • warning: Parameter 1 to tac_lite_node_grants() expected to be a reference, value given in /srv/www/cms.gifted.nl/includes/module.inc on line 406.

Martin's Artwork

Martin's passie voor kunst ligt in creatie, zowel in tekenwerk als schrijven. Deze pagina's zijn opgezet om een beeld te geven van zijn stijl.

Interesse in aankoop van zijn werk? mail hem op
martin@gifted.nl

 

Schrijfwerk van Martin

Tekenwerk van Martin

 

Een stukje over hemzelf van de kunstenaar zelf:

 

Wat ik kan, kan ik enkel omschrijven als het uitten van een passie, een passie in het maken van wat ik van binnen zie en voel in een wereld die anders en maar soms bijna gelijk is aan de echte.

Veelal gebeurt dit enkel in mijn hoofd, stil zittend of bezig met alledaagse dingen, maar een kladblok of pen is nooit ver weg om te kunnen schrijven of schetsen wanneer die passie me overvalt. Als lichte chaoot ben ik in mijn hoofd altijd met meerdere projecten bezig, omdat volgens mij de creativiteit zich niet laat binden en constante kleine stukjes voeding uit de echte wereld nodig heeft om compleet te worden. Wanneer ik mijzelf afsluit van de wereld word ik ongelukkig en verdrietig in milde depressie, omdat die creativiteit afsterft in honger.

Maar past uiteindelijk een project van meerdere delen in elkaar tot een geheel, dan  kan het zich uitten in woorden, in tekening of als schilderwerk op doek of hout. De kennis om te kunnen creeeren vormt zichzelf door te doen en te leren, totdat een project 'klaar' is, dus is zoals het in mijn hoofd heeft gevormd, of sterft aan gebrek aan kunde.

Wanneer die knop aan springt voelt het alsof ik op een reis word meegenomen waarvan ik zelf ook niet weet wat het einde zal brengen. Aan de hand meegevoerd door de muze loop ik dan mee in een onbekend, soms zelfs emotioneel of koortsig avontuur. Elk avontuur leert me weer nieuwe dingen die ik me niet besefte dat zoiets in me zat, een steeds weer opnieuw her-ontdekken van mijzelf en de werkingen van muze.

Vele projecten strandden door een tekort aan eigen organisatie-vermogen en concentratie, een probleem van vele artiesten in bijna alle branches van kunsten. Om creatief te kunnen denken, buiten de vormen en normen van de echte wereld, geeft namelijk geen kunde in het omgaan met de regels en voorgeplande paden van de wereld.

Daarom zoek ik steuning bij mensen die ik ken en vertrouw voor  die missende kunde wel hebben via het lezen van verhalen en bepraten ervan, mensen die de tijd en ruimte hebben in zichzelf om mee te gaan op die vreemde reis en hun mening durven te geven zonder verwachtingen.

Martin's passion for art is in creation, both drawing and writing. These pages have been created to give a picture of his style.

Interested in aquiring some of his work? mail him on martin@gifted.nl

 

Martin's Writings

Martin's Drawings

 

Here's a piece written about himself by the artist:

 

What I do, I can only describe as excertion of passion, a passion in creating what I see and feel inside of me in a world which is different and sometime almost the same as the real one.

Mostly this happens in my mind, just sitting quietly or doing menial chores, but always there is a notepad and pen closeby for when the passion takes me.
As a mild chaotic, my mind is alwys working on several projects, I think because my creativity doesn't let itself be bound and constantly feeds itself from the real world to complete itself.  When I close myself off from the real world I become unhappy and sad in mild depression, because my creativity then starves.

Eventually a project pieces itself together from multiple different parts and only then can form itself into words, a drawing or painting on canvas or wood. The knowledge needed to create then forms itself from doing and learning, until a project is 'finished', looking like it was envisioned in my mind, or dies off out of lack of skill.

When this button is pushed , it feels like taking a journey to where even I don't know where it will end. Taken by the hand of the Muze I walk along into an unknown, even emotional of feverish adventure. Every adventure teaches me new things I didn't know and realised until I'm right in the middle of it, and time and time again I rediscover myself and how the muze works.

Many projects die out of shortage on organisation skill and concentration, a problem many artists have in almost all branches of art. To be able to think creatively, outside the shapes and norms of the real world, doesn't give skills to deal with the rules and preset paths of the world.

This is why I look onto people I know and trust for that missing art of looking at and reading what I create and talk about it, people who have the time and space in themselves to be taken along on the strange voyage and dare to give their opinions without expectations.